The Brewhouse Award


The Brewhouse Award är tävlingen som sätter det kreativa skapandet, kulturen och mångfald i centrum.

brewhouse_tba_header_hemsida

THE BREWHOUSE AWARD

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

GBG FORM 2021

Kategorin är ett samarbete mellan Brewhouse och Göteborg & CO/Göteborgs 400-årsjubileum med huvudmålet att lyfta fram stadens verksamma kreatörer, designers, formgivare och konsthantverkare samt att skapa en unik produkt med konstnärlig höjd som stärker Göteborg som form- och designstad.

Göteborgs jubileumsprodukt ska få dig att tänka på Göteborg. En stad med plats för olikheter – där människor kan mötas. En stad nära vatten som bygger broar och skapar öppna rum. Vi vill att jubileumsprodukten ska bli en symbol för gemenskap och öppenhet. Den ska få göteborgarna att tänka på sin stad och vad den symboliserar för dem, både nu och i framtiden.

 

Kolla in alla bidrag här!

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

OPEN INNOVATION

Det här är en öppen och bred kategori för dig som har en affärsidé eller innovation inom de Kulturella och Kreativa Näringarna KKN*.

Har du en idé för en produkt, vill du revolutionera en industri eller har du kommit på en tjänst som ingen kan vara utan? Alla idéer är välkomna. Vinnaren i tävlingskategorin ska ha ett hållbarhetsfokus som syftar till att möta nuvarande eller framtida samhällsutmaningar.

* Tävlingen vänder sig till kreatörer, innovatörer och startups inom:
• Arkitektur • Design • Film • Foto • Konst • Kulturarv• Litteratur
• Media och marknadskommunikation • Mode • Musik • Måltid • Scenkonst
• Slöjd och konsthantverk • Spelutveckling • Upplevelsebaserat lärande

 

VINSTER OPEN INNOVATION

• Plats i Brewhouse Incubator till ett värde av 60 000 SEK.

• Designsprintvecka med &friends, till ett värde av 80 000 SEK.

• Hemsida utvecklad av Haj Agency till ett värde av 40 000 SEK.

• 1 års webbhotell hos Oderland till ett värde av 2000 SEK.

Fler vinster presenteras löpande

OPEN INNOVATION FINALISTER


 • Magdalena Rosinski

  NATURLÄR

  Idégivare
  Magdalena Rosinski Sedeborg

  Beskrivning
  Ett koncept som på ett lättillgängligt, inspirerande och roligt sätt ger barn redan i tidig ålder en chans att lära sig mer om naturvetenskap och hur världen fungerar.

 • mona_hilal_insta

  EVERYASPECT

  Idégivare
  Mona Hilal

  Beskrivning
  Everyaspect är en community som genom en app syftar till att föra samman individer som vill öka självkännedom, finna gemenskap och medkänsla i en plattform fri från jämförelse och like-hets.

 • dahni_strauss_fix_2

  SYNAPTIC-BRAIN COMPUTER INTERFACE

  Idégivare
  Dahni Strauss

  Beskrivning
  Min innovation möjliggör interaktion mellan hjärna och dator genom sensorer som snappar upp hjärnaktivitet som sedan tolkas via en dator. Den meningsfullt tolkade hjärnaktiviten kan sedan kontrollera ljud, ljus och video processer och möjliggör en ny sorts kommunikation mellan hjärna och dator.

 • selma_bjorklund2

  URBAN CALCULATOR

  Idégivare
  Selma Björklund

  Beskrivning
  Urban Calculator är en beräkningsplattform som ger stadsplanerare och arkitekter tillgång till avancerad analys i tidigt skede. Plattformen sänker ribban för vad som krävs för att komma igång med analysen, och gör det därmed enklare att designa levande städer.

 • signe_svensson2

  KULTURCONTAINERN

  Idégivare
  Signe Svensson

  Beskrivning
  Kulturcontainern är en begagnad container där kulturutövare får hyra in sig för att utöva kultur inför publik. Efter ett liv med syfte att skydda och frakta gods blir Kulturcontainern en symbol för den hållbara industristaden Göteborg och får ett nytt syfte, nämligen att skydda och frakta kultur.

 • heedy_insta

  HEEDY

  Idégivare
  Pierre Karlsson och Markus Witte

  Beskrivning
  Heedy är en lösning som gör det enklare för äldre att hålla kontakten med sina nära och kära, och även tvärtom förstås! Vi vill med vår lösning bryta isolering och utnyttja tekniken till att komma närmare varandra, men denna gång på de äldres villkor.

 • Tilda Wissmar

  GOTTLERY

  Idégivare
  Tilda Wissmar

  Beskrivning
  Gottlery säljer svensktillverkade kexskedar i smakerna choklad och vanilj för att minska användandet av engångsartiklar i plast. Skedarna är veganska och passar perfekt till efterrätten. Skip waste – not taste : det är vår filosofi.

 • simon_heimer

  CONNECTED SAFETY SOLUTIONS

  Idégivare
  Simon Heimer

  Beskrivning
  Connected Safety Solutions ökar tryggheten i din kommun genom att låta invånarna generera data på otrygga platser inom kommunen. Målet är att stärka kommunens förståelse, insikter, prediktion och beslutsstöd för att snabbare kunna fatta beslut och prioritera invånarnas trygghet.

 • Festivalplaneten2

  FESTIVALPLANETEN

  Idégivare
  Louise Lindén, Isac Estemyr, Johan Fredrik Karen, Elisabet Sarsenov, Benjamin Löfberg, Erik Tunhult, Emmelie Larsson & Alina Minkova

  Beskrivning
  Festivalplaneten är en ny virtuell och smittsäker plattform. Besök en magiskt vacker festivalmiljö, lära känna nya människor från hela världen, se artistframträdanden tillsammans med dina vänner och hänga på campingen – helt och hållet ifrån ditt vardagsrum!

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

GBG FORM 2021 – ENGLISH

This is the category for you who are a creator, designer, designer or artisan and have an idea for an anniversary product for Gothenburg’s 400th anniversary.

The category is a collaboration between Brewhouse and Gothenburg & CO/Gothenburg’s 400th anniversary with the main goal of highlighting the city’s active creators, designers, designers and artisans and to create a unique product with an artistic height that strengthens Gothenburg as a city of form and design.

Gothenburg’s anniversary product will make you think of Gothenburg. A city with a place for differences – where people can meet. A city near water that builds bridges and creates open spaces. We want the anniversary product to be a symbol of community and openness. It should make residents think about their city and what it symbolizes for them, both now and in the future.

Requirements to compete
You need to send with a sketch, budget calculation, production process and schedule.

 

AWARDS GBG FORM 2021

• 70,000 SEK in production support for three different winners.

• Place in Brewhouse Incubator to a value of 60,000 SEK

More winnings are presented on an ongoing basis

 

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

OPEN INNOVATION – ENGLISH

This is an open and broad category for you who have a business idea or innovation within the Cultural and Creative Industries KKN*.

Do you have an idea for a product, do you want to revolutionize an industry or have you come up with a service that no one can be without? All ideas are welcome. The winner in the competition category must have a sustainability focus that aims to meet current and future challenges.

* The competition is aimed at creators, innovators and startups in:
• Architecture • Design • Film • Photography • Art • Cultural heritage • Literature • Media and marketing communication • Fashion • Music • Meal • Performing arts • Handicrafts and arts and crafts • Game development
• Experience-based learning

AWARDS OPEN INNOVATION

• Place in Brewhouse Incubator to a value of 60 000 SEK.

•A Design sprint week with &friends, worth 80 000 SEK.

• A website developed by Haj Agency, worth 40 000 SEK.

• 1 year web hosting at Oderland, worth 2000 SEK.

More winnings are presented on an ongoing basis.

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

VIKTIGA DATUM


GBG FORM 2021
14 augusti – 30 september – Tävlingsperiod
• 7 oktober – Juryarbete
• 20 oktober – Finalister presenteras
• 20 oktober – 20 november – Folkets Röst
• 2 december 2020 – Finalgala och prisutdelning

 

OPEN INNOVATION
14 augusti – 30 september – Tävlingsperiod
12 oktober – 31 oktober – Juryarbete
11 november 2020 – Pitchdag inför jury
2 december 2020 – Finalgala och prisutdelning

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

ÅRETS JURY


brewhouse_bar_1000x100pxl_01

Finansiärer & Partners


 

 

 

 

 

 

brewhouse_bar_1000x100pxl_01

ARKIV


Här kan du uppleva de tidigare åren av The Brewhouse Award

Klicka här

Webbyrå mkmedia
Till toppen