Blogginlägg taggade med:

Göteborgs Universitet


Jurymedlem nr 34 i The Brewhouse Award: Anna Rylander Eklund

Anna Rylander Eklund, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Anna Rylander Eklund, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Hej Anna Rylander Eklund!

Vem är du och vad arbetar du med? Berätta gärna lite för oss om din bakgrund.

– Jag är senior forskare på Business & Design Lab, Göteborgs Universitet, där jag också undervisar i design, strategi och innovation. Forskningen rör arbetsmetoder för professionella designers, designtänkande och designens roll i kunskapsarbete. Är även projektledare för Desma desmanetwork.eu, ett europeiskt forskningsprojekt med 12 partners runt om i Europa som undersöker designens roll i innovation och konkurrenskraft. När det kommer till min bakgrund, så har jag en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har arbetat som managementkonsult i London och Stockholm. Teman för konsultuppdragen har inneburit strategiformulering, förvaltning och mätning av intellektuellt kapital, arbetsplatsernas utformning och innovationsmiljöer.

Jag är också grundare, tillsammans med min familj, av Rylander Stiftelsen för Socialt entreprenörskap. Den grundläggande övertygelsen är att genom att stödja entreprenörer som underlättar kunskap och ger ledarskap i samhällen som står inför stora sociala och miljömässiga problem, kan små initiativ uppnå systemförändringar. I denna egenskap har jag haft flera styrelseuppdrag i sociala företag.

Läs hela inlägget

Jurymedlem nr 33 i The Brewhouse Award: Andreas Kittel

Andreas Kittel, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Andreas Kittel, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Hej Andreas Kittel!

Vem är du och vad arbetar du med?

– Jag är grafisk formgivare i grunden, utbildad vid HDK i Göteborg. Sedan 1998 är jag verksam som design director på varumärkesbyrån Happy Forsman & Bodenfors, där jag också är en av delägarna. Mitt dagliga arbete är i hög grad idébaserat, att utvärdera och bedöma egna och andras idéer är en naturlig del av yrket. Sedan 1990-talet är jag även verksam som frilansskribent för Göteborgs-Posten, Paletten, Ord & Bild m.fl. Jag undervisar regelbundet i visuell kommunikation vid bl.a. Göteborgs Universitet.

Läs hela inlägget

Jurymedlem nr 7 i The Brewhouse Award: Lisbeth Svengren Holm

Lisbeth Svengren Holm, jurymedlem för The Brewhouse Award

Hejsan Lisbeth!

Vem är du och vad arbetar du med när du inte sitter i juryn för The Brewhouse Award?

– Jag är forskare inom design som drivkraft för innovation och utveckling. Formellt sett är jag professor i Design Management och ansvarig för Business & Design Lab. Jag befinner mig mitt emellan design och business, dvs både på HDK och Handelshögskolan och försöker åstadkomma en synergi mellan dessa institutioner och områden. Det finns en nyfikenhet och stort intresse, vilket lovar gott för framtidens entreprenörer som behöver kunskap från båda sidor.

Läs hela inlägget

Mist Thorkelsdottir ny prefekt på Högskolan för scen och musik

Mist Þorkelsdóttir, dekan och ledare för musikutbildningarna vid Islands Konstnärliga Akademi, har utsetts till prefekt vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

– Jag känner mig hedrad och mycket glad över att få möjligheten att leda Högskolan för scen och musik, säger Mist Þorkelsdóttir.

Läs hela inlägget
Webbyrå mkmedia
Till toppen