Meny

Svartvita åsikter – lågmälda insikter, Daniel Stighäll


Rubriken är hämtad från en av mina tidigare bloggposter och jag kände att den sammanfattade flera olika aspekter som åter blivit aktuella. Nu till Barack Obama som pratar om ”keeping it real”.

Detta videoklipp har cirkulerat på sociala medier de senaste veckorna. Videon visar ett tal som USA:s nuvarande president Barack Obama höll vid Rutgers Universitet, New Jersey, så sent som den 16 maj 2016. Talet blev uppmärksammat av media världen över för att det kritiserade den republikanske presidentkandidaten Donald Trump – utan att hans namn nämns en enda gång – bland annat genom att säga följande:

”So, Class of 2016, let me be as clear as I can be. In politics and in life, ignorance is not a virtue. It’s not cool to not know what you’re talking about. That’s not keeping it real, or telling it like it is. That’s not challenging political correctness. That’s just not knowing what you’re talking about. And yet, we’ve become confused about this.”

Keep it real

Förutom det säger Obama bland annat:

Facts, evidence, reason, logic, an understanding of science /–/ these are good things. These are qualities you want in people making policy.

Detta går också väl ihop med det jag tog upp i den tidigare nämnda bloggposten, likaså det han fortsätter med:

”And today, in every phone in one of your pockets – we have access to more information than at any time in human history, at a touch of a button. But, ironically, the flood of information hasn’t made us more discerning of the truth. In some ways, it’s just made us more confident in our ignorance. We assume whatever is on the web must be true. We search for sites that just reinforce our own predispositions. Opinions masquerade as facts. The wildest conspiracy theories are taken for gospel.

Tidigare kommenterade jag just detta med ”när ska vi lämna clickbait-stadiet och börja ägna oss åt att på allvar utveckla färdighet och klokhet?” och det är här vi börjar närma oss kärnan.

Jag har i flera av mina tidigare texter betonat vikten av belagd kunskap och vetenskap, vetande, det Aristoteles benämner Episteme. Som vi vet kan en trebent pall inte vicka och Episteme  är just ett av de tre ”kunskaps-ben” som behövs. Det andra är Techne – (hantverks-) skicklighet, tekniskt kunnande – ibland även kallat ”all mänsklig utveckling” (åtminstone ur ett tekniskt perspektiv). Visst, med stor kunskap och stor hantverksskicklighet kan man uppnå storartade ting, men precis som jag var inne på i min förra bloggpost och Polanyis åsikt om forskning och framsteg så saknas det ändå ett viktigt ”ben” – kanske det viktigaste – som alltför ofta glöms bort. Detta är Aristoteles Fronesis – klokhet – vilket Obama också berör i en senare del av sitt tal. Denna del fick inte lika mycket uppmärksamhet som när han indirekt syftade på Trump, utan gav mer uttryck för de ”lågmälda insikter” som min rubrik syftar på:

”Now, understand, I am sure you’ve learned during your years of college /–/ and if not, you will learn soon /–/ that there are a whole lot of folks who are book smart and have no common sense. That’s the truth. You’ll meet them if you haven’t already. So the fact that they’ve got a fancy degree /–/ you got to talk to them to see whether they know what they’re talking about. Qualities like kindness and compassion, honesty, hard work /–/ they often matter more than technical skills or know-how.”

Alltså, det finns folk med mycket kunskap, men som saknar common sense, det vill säga ”sunt förnuft”. Dessutom tillägger han att teknisk färdighet/skicklighet och erfarenhet (Techne) inte alltid är det viktigaste, utan ofta kvaliteter såsom vänlighet, medkänsla, ärlighet och hårt arbete.

För att sammanfatta allt detta så skulle jag vilja säga att kunskap och tillit till belagd vetenskap samt teknisk hantverksskicklighet är mycket viktigt, men utan klokheten och – som ett tillägg till Aristoteles tre kunskapsformer Episteme, Techne, Fronesis – även medkänsla så är kunskapssystemet inte komplett.

Den indirekta implikation av detta – något som jag också funderat kring själv – är att det finns ett starkt band mellan Fronesis och Etik. Vi står med en stor kunskap, och vi har den tekniska skickligheten som krävs för att realisera denna kunskap, det vill säga omsätta teori till praktik, men vi måste använda klokheten och medkänslan för vår omvärld och medmänniskor innan vi använder oss av detta nya – om det nu är kärnkraft, genteknik eller artificiell intelligens.

Jag avslutar för denna gång med ännu ett citat ur Obamas tal, där just detta berörs, fast ur ett politiskt perspektiv inför det stundande presidentvalet:

”Look, I’m not suggesting that cold analysis and hard data are ultimately more important in life than passion, or faith, or love, or loyalty. I am suggesting that those highest expressions of our humanity can only flourish when our economy functions well, and proposed budgets add up, and our environment is protected. And to accomplish those things, to make collective decisions on behalf of a common good, we have to use our heads. We have to agree that facts and evidence matter. And we got to hold our leaders and ourselves accountable to know what the heck they’re talking about.”

Webbyrå mkmedia
Till toppen