Meny

Stolt partner till The Brewhouse Award: Business Region Göteborg


Business Region Göteborg, en av Brewhouse partners i tävlingen The Brewhouse Award

Vi har äran att lyfta vår första partner i tävlingen som är Business Region Göteborg (BRG). De bidrar med hela 50 000 kr till förstapristagaren i kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakt och arenor för samverkan. Det var BRG som tog initiativet till att starta Brewhouse och BRG är fortfarande idag en av finansiärerna till verksamheten.

I år finansierar BRG också ett pris på 50 000 kronor, inom kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap, kopplat till det uppdrag för socialt företagande som BRG har från Göteborgs Stad. Visionen för socialt företagande är att Göteborg ska vara en stad där människor vill engagera sig och där engagemanget tas tillvara. Grunden är att den innovationskraft och kreativitet som finns i staden ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bättre värld.

Socialt företagande skapar samhällsvärde

Jasmine Soufi är projektledare för socialt företagande på BRG sedan 2014. Hon menar att finansieringen av priset inom kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap går hand i hand med de värden som hela satsningen på socialt företagande i grunden handlar om.

– Mitt uppdrag är att arbeta med utveckling av olika finansieringsmöjligheter och stödstrukturer för att fler medborgare ska kunna engagera sig i att skapa samhällsnyttiga lösningar. Målet är att vi från stadens håll ska ta tillvara på det engagemanget, berättar Jasmine Soufi.

– Många av de samhällsentreprenörer som jag stöter på i min vardag kommer från, eller är nära förknippade med, kulturella och kreativa näringar och arbetar för att skapa värden i samhället. För oss på Business Region Göteborg är The Brewhouse Award ytterligare ett sätt att nå nya målgrupper för att stödja utvecklingen i vår gemensamma vision för ett än bättre och rikare samhälle. Inom socialt företagande vill vi därför stödja idégivare och entreprenörer inom dessa genrer, säger Jasmine.

Kriterier

För att tävlingsbidraget ska bli aktuellt att belönas med 50 000kr från Business Region Göteborg ska idén leda till positiva effekter inom något av följande områden:

  • Främjande av miljön
  • Ökade förutsättningar till arbete
  • Förbättring av barn och ungas situation
  • Ökat inflytande för äldre
  • Ökad jämställdhet
  • Ökad integration

Vem/vilka kan vinna pengarna:

  • Sökanden ska främst utöva sin verksamhet inom Göteborgs Stad.
  • Registrerade ideella verksamheter och ekonomiska verksamheter (dock ej enskild firma) med samhällsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
  • Stödet riktar sig till såväl nya som etablerade aktörer inom området.

Vi på Brewhouse är väldigt glada över att Business Region Göteborg går in med prispengar och blir en viktig partner till tävlingen.

Stort tack för ert engagemang i The Brewhouse Award!

Webbyrå mkmedia
Till toppen