Vi brygger kultur


Vi är Kulturfabriken i Gårda, en öppen och innovativ verksamhet. Vi bidrar till ett bredare och attraktivare näringslivsklimat, större genrebredd inom kulturområdet och gränsöverskridande möten. Vårt mål är att Västsverige skall bli ett kreativt, konstnärligt och entreprenöriellt nav i Sverige!

Här finns Göteborgs mest nyskapande event- och konsertarena, studio- och kontorsuthyrning i rå fabriksmiljö, ett 60 -tal företag inom kreativa branscher, inkubatorverksamhet/företagsstöd för kreatörer, innovatörer och startups, prisbelönta talangutvecklingsprojekt, Brewhouse Big Band och The Brewhouse Award och Göteborgs senaste jazz- och danskoncept Brewhouse Ballroom.

Här korsas vägar, här knyts kontakter och här skapas samband och relationer. Vi är en mötesplats för tillfälliga besökare, folk i förbifarten, musiker, konstnärer, kreatörer och entreprenörer, ung som gammal. Till Brewhouse är alla välkomna!

Brewhouse startades på initiativ av Business Region Göteborg och drivs som en ideell förening. Vårt uppdrag är att bidra till ökad lönsamhet och sysselsättning inom kulturella och kreativa branscher.

Vår finansiering kommer från Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen samt från egna verksamhetsintäkter.

Vi är en icke vinstdrivande organisation och allt överskott från vår kommersiella verksamhet går oavkortat tillbaka till vår talang- och inkubatorverksamhet. På så sätt är alla våra gäster med och bidrar till utvecklingen inom våra kulturella och kreativa branscher. Det här kallar vi Kulturmärkning!

 

Brewhouse är medlem i CSR Västsverige som är en plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte för hållbar utveckling. CRS Västsverige verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar och erbjuder relevant stöd och mötesplatser i olika former. Genom vårt medlemskap kan vi öka vår kompetens inom området, få nya kontakter som utvecklar vår egen verksamhet och kunderbjudande.

Vi är även medlemmar i branschföreningen för Swedish Incubators & Science Park. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

 

 

Jobb & praktik


Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster men följ oss på Facebook och här på hemsidan så håller du dig informerad.

Praktikplats

Vill du vara med och utveckla möten mellan entreprenörskap och konstnärskap eller vill du vara med och utveckla vår event- och konsertverksamhet? På Brewhouse finns oändliga utvecklingsområden. Vi tar emot praktikanter året runt och ser detta som en unik chans till ny kunskap och nya relationer.

Välkommen att maila dina kontaktuppgifter, CV och personligt brev till oss på info@brewhouse.se. Berätta om dig själv, utbildningen du går och vilken period du vill praktisera hos oss, så återkopplar vi till dig inom kort.

Nyhetsbrev


För att prenumerera på vårt nyhetsbrev, skriv in din e-postadress. Ett e-postmeddelande med en bekräftelse kommer att skickas till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter


Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Brewhouse är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom Brewhouse verksamhet. Brewhouse värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss.

Brewhouse behandlar personuppgifter för vårt uppdrag att skapa förutsättningar för regionens närings -och kulturliv genom våra kärnområden; Inkubatorverksamhet, Talangutveckling, Event -och konsertverksamhet samt Medlemsnätverk. All behandling av personuppgifter inom Brewhouse syftar till att stödja detta uppdrag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på kan kopplas till en fysisk person. Namn, personnummer och även e-postadress och telefonnummer är exempel på personuppgifter. Bilder, film och ljudupptagningar är också personuppgift, om det är möjligt att identifiera enskilda personer.

Behandling av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen omfattas i stort sett allt som kan göras med personuppgifter såsom att samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt.

Brewhouse behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. I de fall där vi begär ett samtycke från dig kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi måste följa arkivlag och andra lagar vilket kan innebära krav på längre bevarandetid.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Hos Brewhouse registreras dina personuppgifter när du t.ex. skickar e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra digitala kanaler. Då kan vi behöva lagra dina personuppgifter. Samma gäller när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller annan information från oss.

Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur skyddas dina uppgifter?

Brewhouse är skyldig att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Brewhouse säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Eftersom Brewhouse delvis är en offentlig verksamhet innebär det att vi omfattas av den s.k. offentlighetsprincipen. Det betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av all den information som finns hos Brewhouse. Informationen kan omfatta personuppgifter. Krav på att lämna ut uppgifter gäller under förutsättning att inte sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter att

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. (Det kan finnas bestämmelser som anger att personuppgifterna inte får raderas eller begränsas t.ex. arkivlag och då är det dessa bestämmelser som gäller.)
  • Begära dataportabilitet
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter. (I så fall kommer Brewhouse inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte är tvungna av andra orsaker t.ex. att det finns rättsliga grunder.)
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter:

Personuppgiftsansvar

Brewhouse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningen. Ägare är Brewhouse Göteborg.

Frågor?

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via info@brewhouse.se  eller 031-83 41 00.

Webbyrå mkmedia
Till toppen