Meny

Komprimerad affärsutveckling i ett kreativt klimat


Idag påbörjas ett nytt samarbete mellan Framtidens Företag och Brewhouse inkubator Create Business som stöttas av CRED i Halland. Vi har samlat tre företag från varje inkubator att arbeta med metoden Business Lab. Under tre tillfällen träffas företagen och utvecklar varandra – varje gång är ett nytt företag i fokus och efter totalt nio arbetstimmar har alla företag både utvecklat sig själva och utvecklat två andra företag.

Business Lab är en affärsutvecklingsmetod med utgångspunkt i kaffebaren och har tagits fram i KASK Inkubator, finansierat av Europeiska Utvecklingsfonden och Region Halland. Metoden kompletterar det traditionella innovationssystem som finns idag, en process som kan flytta in där det bäst passar, där folk möts och boosta på deras utveckling så att det snabbare blir lönsamma affärer. Metoden lämpar sig särskilt väl för företag inom kulturella och kreativa näringar.

Framtidens Företag vänder sig till nytänkande tjänsteföretag som vill utvecklas och utnyttja sin maximala potential. Om företaget blir antaget till inkubatorn erbjuds kontorsplats och stöd till upp till två års tid. Brewhouse inkubator Create Business vänder sig till projekt och företag inom konstnärliga, kulturella och kreativa näringar. I tre olika processer får projekten och företagen stöttning, allt från 16 veckor till två år.

De företag som i den här pilotvarianten av KASKinkubator Match är:

Från Framtidens Företag deltar följande företag:

Stina Relfsson Vilosten www.vilosten.se

Karin och Cecilia Food in mind www.foodinmind.se

Anna-Maria Resare Gertrud kommunikation www.gertrudkommunikation.se

Från Brewhouse Create Business deltar följande företag:

A&Extent www.a&extent.com

Lajvverkstaden www.lajvverkstaden.se / www.interaktionskontoret.se

Koya Studio www.koyastudio.se

Business Lab genomförs med stöd från Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg,  Almi Företagspartner, Region Halland, Tillväxtverket, Europeiska Unionen/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden/ Interreg IV A genom Alexandersonsinstitutets satsning på efterfrågad utveckling

Webbyrå mkmedia
Till toppen