Meny

Jurymedlem nr 7 i The Brewhouse Award: Lisbeth Svengren Holm


Lisbeth Svengren Holm, jurymedlem för The Brewhouse Award

Hejsan Lisbeth!

Vem är du och vad arbetar du med när du inte sitter i juryn för The Brewhouse Award?

– Jag är forskare inom design som drivkraft för innovation och utveckling. Formellt sett är jag professor i Design Management och ansvarig för Business & Design Lab. Jag befinner mig mitt emellan design och business, dvs både på HDK och Handelshögskolan och försöker åstadkomma en synergi mellan dessa institutioner och områden. Det finns en nyfikenhet och stort intresse, vilket lovar gott för framtidens entreprenörer som behöver kunskap från båda sidor.

Varför är The Brewhouse Award något du vill engagera dig i?

– Det ger positiv energi att få följa unga entreprenörer och deras olika projekt. Dessutom vill jag gärna veta vad unga entreprenörer har för idéer och föreställningar om framtiden.

Kulturella och kreativa näringar – hur ser du på dessa näringars betydelse för framtida tillväxt?

– De har en stor betydelse för samhället och näringslivet då det ofta är företag som prövar nya idéer i praktiken och som vågar göra det på nya sätt. Det kan locka speciellt unga människor till att också pröva egna idéer.

Klicka vidare för att tävla eller läsa mer om The Brewhouse Award.

Webbyrå mkmedia
Till toppen