Meny

Jurymedlem nr 4 i The Brewhouse Award: Mattias Lind


Mattias Lind juryn till The Brewhouse Award

Hej Mattias!

Berätta lite om dig själv och om din bakgrund, dina drivkrafter, var du är idag och hur du ser på framtiden.

– Jag arkitekt, kitesurfare och far till två underbara barn. Jag är verksam som partner på White arkitekter, världens 10:e största arkitektkontor. Jag är född och uppvuxen i trakten kring Göteborg. Jag har aldrig längtat bort till andra platser utan för mig är det snarare drömmen om att bidra till utveckling och förändring på den plats jag är på som driver mig. Arkitekturen är en spegel av det samhälle vi lever i och med arkitektur skapas utrymme för drömmar och visioner.

Mitt dagliga arbete präglas av viljan att bygga ett hållbart samhälle för framtida generationer. För mig är självklara svar och förutsägbara lösningar ett steg tillbaka. Allt utvecklingsarbete handlar om att söka nya svar, hitta oprövade lösningar och att våga tro på kraften i tydlig idé. Världen står nu inför stora utmaningar där arkiteturen kan bidra genom att naturresurser och energi hanteras mera varsamt, där goda levnadsmiljöer prioriteras, smarta transportsystem utvecklas och där offentliga rum skapas utifrån grundläggande mänskliga behov.

Varför är The Brewhouse Award något du vill engagera dig i?

– Jag bidrar till en ökad idé- och innovationskraft här i regionen och då var det självklart att tacka ja till juryarbetet i The Brewhouse Award.

Kulturella och kreativa näringar – hur ser du på dessa näringars betydelse för framtida tillväxt?

– Ett kreativt och öppet klimat är nödvändigt för att utveckla ett samhälle. Kreativitet måste byggas från grunden i ett samhälle och öppenhet och tolerans bidrar till en samtalskultur som på ett naturligt sätt stimulerar kreativitet.

Vad kan du bidra med som jurymedlem?

– För mig är drömmen om det oprövade större än något annat. Jag bidrar gärna i juryarbetet genom att söka efter de okonventionella svaren och de oprövade lösningarna. Utveckling handlar alltid om att se det man inte trodde fanns.

Vad gör dig riktigt nyfiken – vad önskar du få se för idéer och projekt i årets tävling?

– Jag vill bli överraskad, se det jag aldrig tidigare sett.

Vad kännetecknar en bra idé eller ett projekt?

– En bra idé måste lösa ett väl definierat behov. Ett projekt som präglas på tydliga idéer brukar ofta vara bra.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en innovatör och entreprenör?

– Kombinationen orädd och kunnig.

Är kreativitet och kultur en motor för utveckling, en råvara som vi borde bli bättre på att ta tillvara – hur ser du på framtiden inom dessa branscher?

– När vi ser kreativitet som en råvara har vi chans att bidra till den internationella utvecklingen. Vi har långt kvar!!!

Tre snabba tips till någon som har en idé de vill realisera!

– Sluta aldrig drömma! Var realistisk! Ge aldrig upp!

Klicka vidare för att tävla eller läsa mer om The Brewhouse Award.

Webbyrå mkmedia
Till toppen