Meny

Jurymedlem nr 34 i The Brewhouse Award: Anna Rylander Eklund


Anna Rylander Eklund, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Anna Rylander Eklund, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Hej Anna Rylander Eklund!

Vem är du och vad arbetar du med? Berätta gärna lite för oss om din bakgrund.

– Jag är senior forskare på Business & Design Lab, Göteborgs Universitet, där jag också undervisar i design, strategi och innovation. Forskningen rör arbetsmetoder för professionella designers, designtänkande och designens roll i kunskapsarbete. Är även projektledare för Desma desmanetwork.eu, ett europeiskt forskningsprojekt med 12 partners runt om i Europa som undersöker designens roll i innovation och konkurrenskraft. När det kommer till min bakgrund, så har jag en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har arbetat som managementkonsult i London och Stockholm. Teman för konsultuppdragen har inneburit strategiformulering, förvaltning och mätning av intellektuellt kapital, arbetsplatsernas utformning och innovationsmiljöer.

Jag är också grundare, tillsammans med min familj, av Rylander Stiftelsen för Socialt entreprenörskap. Den grundläggande övertygelsen är att genom att stödja entreprenörer som underlättar kunskap och ger ledarskap i samhällen som står inför stora sociala och miljömässiga problem, kan små initiativ uppnå systemförändringar. I denna egenskap har jag haft flera styrelseuppdrag i sociala företag.

Varför är The Brewhouse Award något du vill engagera dig i?

– Jag tror mycket på kraften i det goda exemplet. Det är väldigt viktigt att lyfta fram de som vågat gå emot strömmen och realisera en idé – trots alla hinder som obevekligen uppstår på vägen. Vi behöver alla ta del av dessa goda exempel för att få inspiration och mod att själva våga satsa.

Tre kategorier – är det någon kategori som intresserar dig lite extra?

– Jag brinner för socialt entreprenörskap och vill helst bedöma den kategorin.

Klicka vidare för att läsa mer om The Brewhouse Award.

Webbyrå mkmedia
Till toppen