Meny

Jurymedlem nr 32 i The Brewhouse Award: Aina Nilsson Ström


Aina Nilsson Ström, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Aina Nilsson Ström, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Hejsan Aina Nilsson Ström!

Vem är du och ser din bakgrund ut?

– Jag har varit ansvarig för AB Volvos designverksamhet i 20 år och innan dess var jag ansvarig för interiör design på Saab Automobile. Jag är designer i grunden och har jobbat med uttryck och upplevelser kopplat till kulturella aspekter, med ett globalt perspektiv. Vi skapar varumärkens identitet, uttryckt i våra produkters utformning. Min uppgift har varit att skapa en kreativ miljö och förutsättningar för medarbetarna att förstå våra kunders framtida behov och utveckla idéer till nya produkter. Jag har nyligen lämnat detta uppdrag och har för avsikt att nu erbjuda min kunskap och mina erfarenheter där jag kan göra nytta.

Varför är The Brewhouse Award något du vill engagera dig i?

– Vi ägnar oss alltför ofta åt kortsiktigt tänkande och vill ha full kontroll. Därför behöver vi stimulera kreativt tänkande och stödja det fria experimenterandet som utforskar det okända. Kreativitet behövs för att skapa en bättre framtid och lösa de problem som finns omkring oss. Det är i spännande möten mellan människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter som nya idéer kan utvecklas. Jag ser The Brewhouse Award som ett sätt att stimulera och synliggöra nya idéer och stödja kreatörer att bli framgångsrika entreprenörer.

Kulturella och kreativa näringar – hur ser du på dessa näringars betydelse för framtida tillväxt?

– Det är i kombinationer mellan det traditionella näringslivet och de kulturella och kreativa näringarna som innovationer kan växa fram. Kunder är människor som får en upplevelse genom sina sinnen. En upplevelse handlar inte enbart om logiskt och rationellt tänkande, därför har kulturella och kreativa näringar mycket att tillföra.

Vad kan du bidra med som jurymedlem?

– Jag ser mig som expert på designprocessen och som chef har jag jobbat mycket med att utvärdera designförslag. Detta är denna erfarenhet som jag vill bidra med som jurymedlem.

Vad gör dig riktigt nyfiken – vad önskar du få se för idéer och projekt i årets tävling?

– Det ska bli väldigt spännande att se bidragen, och jag hoppas att vi får många idéer på hur vi kan öka integration mellan människor från olika kulturer, åldrar osv. Det är i mötet mellan människor som är olika, som kreativitet kan blomstra.

Vad kännetecknar en bra idé eller ett projekt?

– En bra idé är något som tillför ett hållbart värde eller löser ett problem. Det är när affärs- och samhällsnytta integreras som verklig meningsfull innovation skapas.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en innovatör och entreprenör? 

– Mod att ta risk och utforska det okända. Det handlar också om att kunna analysera och förstå ett verkligt behov.

Är kreativitet och kultur en motor för utveckling, en råvara som vi borde bli bättre på att ta tillvara – hur ser du på framtiden inom dessa branscher?

– Ja, men det finns en risk att vi idag tänker alltför kortsiktigt och inte ”vågar” ta till oss något som är svårt att mäta. Kreativitet och kultur kan uppfattas som något abstrakt och flummigt eftersom man inte vet exakt vad det ska leda till. Betydelsen av känslor och upplevelser kan lätt underskattas, just för att det är svårt att mäta.

Tre snabba tips till någon som har en idé de vill realisera!

– Fundera igenom hur man kan beskriva nyttan, så någon annan kan förstå.

– ”Förälska” dig inte i första bästa idé. Kanske kan du hitta flera bra alternativa lösningar.

– Lägg mest tid på att identifiera och analysera problemet, vänd och vrid på problemet innan du börjar fundera på en lösning.

Klicka vidare för att läsa mer om The Brewhouse Award.

Webbyrå mkmedia
Till toppen