Meny

Jurymedlem nr 30 i The Brewhouse Award: Camilla Palmertz


Camilla Palmertz, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Camilla Palmertz, jurymedlem för The Brewhouse Award 2015

Hejsan Camilla Palmertz!

Vem är du och vad brinner du för?

– Jag är civilingenjör och entreprenör med stort intresse för kunden. Jag vill att det som skapas och tillverkas kommer till nytta för brukaren och att många brukare inkluderas. Ofta är det fortfarande så att vissa grupper inte tilltalas, inte sällan är det grupper som faktiskt skulle ge möjligheter till nya affärer. Man ser helt enkelt inte dessa kundgrupper, och frågar dem inte heller om vad de vill ha. De grupper som jag och mitt företag Ampersand valt att fokusera på är ålder, genus och etnicitet. Det är ofta stigmatiserade grupper man tycker lite synd om. Fortfarande är ålder ett hot för många, kvinnor i vissa branscher ser man inte som kunder och nysvenskar tror man inte har några pengar. Men äldre sitter på 80% av Sveriges förmögenhet, kvinnor är världens största marknad och högtider som Nourouz omsätter mer än det svenska studentfirandet. Dumt att ignorera!

Varför är The Brewhouse Award något du vill engagera dig i?

– Jag brinner för att hitta nya kreativa lösningar. Gärna lösningar som visualiseras och kan testas i mindre skala. Jag tror på kreativa kulturer som frigörs från de stora företagens ordning och reda.

Kulturella och kreativa näringar – hur ser du på dessa näringars betydelse för framtida tillväxt?

– Vi blir mer och mer integrerade med vår omvärld. Vi behöver ha en öppenhet för nya möjligheter. Jag ser med min erfarenhet från industrin att vi behöver dra mer nytta av varandra tvärs olika yrkeskategorier. Det är i korsningen mellan olika erfarenheter som nya innovationer föds.

Vad kan du bidra med som jurymedlem?

– Jag kan bidra med min industriella erfarenhet från 18 år inom bilindustrin. Jag kan även bidra med erfarenhet från entreprenöriell verksamhet som egen företagare i över åtta år.

Vad gör dig riktigt nyfiken – vad önskar du få se för idéer och projekt i årets tävling?

– Idéer som utmanar det existerande men utan att exkludera det bra som redan finns. Jag tror på att inkludera!

Vad kännetecknar en bra idé eller ett projekt?

– Att man säger ”varför har ingen gjort det här förut”.

Tre kategorier – är det någon kategori som intresserar dig lite extra?

– Jag är mamma med en son på 11 år och har ett stort intresse för intressanta och utvecklande saker för barn, och jag ser då att det är många satsningar på mindre barn och äldre tonåringar, men få för barn i åldrarna 10-15 år. Med andra ord ”av och med unga” intresserar mig mycket. Så även sociala innovationer och entreprenörskap är både viktigt och skapar affärer och därmed mervärde för företag.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en innovatör och entreprenör?

– Att våga utmana men att vara realist och se kritiskt på sina idéer, och vara uthållig. Genom hård tvättning blir det idéer som håller och kan tas till marknaden.

Är kreativitet och kultur en motor för utveckling, en råvara som vi borde bli bättre på att ta tillvara – hur ser du på framtiden inom dessa branscher?

– Absolut! Och det borde industrin nyttja mycket mer än vad de gör idag!

Tre snabba tips till någon som har en idé de vill realisera!

– Våga utmana, tro på dig själv, men bolla gärna med någon som kan vara djävulens advokat.

Klicka vidare för att tävla eller läsa mer om The Brewhouse Award.

Webbyrå mkmedia
Till toppen