Meny

Jurymedlem nr 25 i The Brewhouse Award: Jane Nilsson


Jane Nilsson, jurymedlem för The Brewhouse Award

Hejsan Jane Nilsson!

Vem är du och vad arbetar du med om dagarna?

– Jag jobbar numera som utvecklare av kultur och näringsliv, Kultur Skåne/Region Skåne. Jag är civilekonom och utbildad på IHR i Stockholm. Har haft ett gediget yrkesliv i näringslivet bl a  som informationschef och PR-konsult.  Sedan några år ansvarar jag för ett spännande område inom regional utveckling som handlar om kulturella och kreativa näringar. Här kan jag kombinera mina erfarenheter och dra nytta av mitt stora kulturintresse.

Varför är The Brewhouse Award något du vill engagera dig i?

– Har bara hört gott om Brewhouse och vill gärna få inblick i denna verksamhet. Region Skåne och V Götaland samverkar i frågor kring kulturella och kreativa näringar.

Kulturella och kreativa näringar – hur ser du på dessa näringars betydelse för framtida tillväxt?

– Kulturella och kreativa näringar ökar i betydelse. De arbetsprocesser som tillämpas här sugs alltmer upp av etablerad industri. Den konstnärliga blicken och kompetensen tillmäts ett större värde i takt med välfärdsstatens utveckling.

Vad kan du bidra med som jurymedlem?

– Jag hoppas jag kan bidra med kombinationen affärskunskap och kulturell bildning.

Vad gör dig riktigt nyfiken – vad önskar du få se för idéer och projekt i årets tävling?

– Idéer för landsbygdens (utanför det urbana) utveckling, statusuppgradering och försköning ligger mig varmt om hjärtat.

Vad kännetecknar en bra idé eller ett projekt?

– Charm

Tre kategorier – är det någon kategori som intresserar dig lite extra?

– Jag lutar nog åt den kategori som är ”öppen”. Jag ser gärna konstnärlig och estetisk höjd i projekt. Man får vara på sin vakt så att inte kulturella och kreativa näringar blir ”allting som är bra”. Det finns lite sådana tendenser nu, då tror jag begreppet urholkas och instrumentaliteten tar över.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en innovatör och entreprenör?

– Försök att skaffa en ekonomisk grundplåt. Har du eget kapital i botten öppnas dörrar inom finansiering.

Är kreativitet och kultur en motor för utveckling, en råvara som vi borde bli bättre på att ta tillvara – hur ser du på framtiden inom dessa branscher?

– Alla vill ha kreativitet, vår tids guld. En stor del av de storskaliga system som det moderna samhället bygger har dock svårt att verkligen förvalta kreativitet och innovation. Teknologins snabba utveckling har lite av ett janusansikte. Människor skapar mer och snabbare. Samtidigt är kontrollen och insnärjningsmekanismerna hårdare. Spontaniteten tycks mig mindre än förr och tokigheterna… På nittiotalet hade jag en chef som aldrig dök upp före lunch (med kvällstidningarna)- sen jobbade han hela kvällen på att dra in jobb till firman genom att mingla på restauranger i huvudstaden. Han var verkligen egensinnigt kreativ.

Tre snabba tips till någon som har en idé de vill realisera!

– Spara ihop ett grundkapital. Liera dig med de bästa kreatörerna inom ditt fält (det går att nå alla). Gör prototyp eller pilot innan du söker stöd hos investerare eller bidragsgivare.

Klicka vidare för att tävla eller läsa mer om The Brewhouse Award.

 

 

 

 

Webbyrå mkmedia
Till toppen