Finansiärer


Brewhouse presenterar stolt våra finansiärer.

Finansiärer


Business Region Göteborg, en av Brewhouse partners i tävlingen The Brewhouse Award

Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakt och arenor för samverkan.

Läs mer om Business Region Göteborg på businessregion.se.

 

VGR finansiär till Brewhouse

Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland, bland annat genom tillväxt och utveckling.

Läs mer om Västra Götalandsregionen på vgregion.se.

 

Tillvaxtverket finansiär till Brewhouse

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas..

Läs mer om Tillväxtverket på tillvaxtverket.se.

 

EU-logo 2016

”Creative Growth and Cultural Diversity” – Ett projekt delfinansierat av EU!

”Creative Growth and Cultural Diversity” är ett treårigt utvecklingsprojekt som bland annat syftar till att ta tillvara på ny kreativ talang, utveckla socialt företagande där kärnan i affärsidén är inom de kulturella och kreativa näringarna. Dessutom stärks Brewhouse mångfaldsarbete för att matcha rådande samhällsutmaningar, nya former av företagande samt nya kompetenskrav.
Genom projektet stödjer Brewhouse små och medelstora företags konkurrenskraft, ett näringsliv med större mångfaldsfokus samt jobbar för ett inkluderande och öppet samhällsklimat där arbetsmarknaden och samhälle värdesätter mångfald i både erfarenhet och kultur.
Brewhouse tar på detta sätt viktiga steg i etableringen av ett nationellt ledande kluster för affärsutveckling och gränsöverskridande verksamhet inom de kulturella och kreativa näringarna där mångfalden är motor för utveckling.

Om du har en idé inom socialt entreprenörskap i de kulturella och kreativa näringarna eller önskar mer information om Brewhouse arbete, kontakta gärna Susann Haglund, affärscoach och projektledare  susann@brewhouse.se eller 031-83 41 01.

 

 

VINK- Västsvenska inkubatorer

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Brewhouse Inkubator, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Susann Haglund susann@brewhouse.se

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.

EUlogo_v_RGB

 

 

Webbyrå mkmedia
Till toppen