EU-projekt


Brewhouse är i ständig utveckling för att matcha omvärlden. Tack vare EU-medel får vi möjlighet att testa nya metoder, affärsmodeller och nya samarbeten!

EU-projekt


 

 

EU-logo 2016

”Creative growth and cultural diversity”

”Creative Growth and Cultural Diversity” är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att ta tillvara på ny kreativ talang, utveckla socialt företagande där kärnan i affärsidén är inom de kulturella och kreativa branscher.

Dessutom skall Brewhouse mångfaldsarbete stärkas  för att matcha rådande samhällsutmaningar, nya former av företagande samt nya kompetenskrav.

Genom projektet stödjer Brewhouse små och medelstora företags konkurrenskraft och ett näringsliv med större mångfaldsfokus. Projektet stärker ett inkluderande och öppet samhällsklimat där arbetsmarknaden och samhälle värdesätter mångfald i både erfarenhet och kultur.

Vi söker efter sociala entreprenörer. Har du en kreativ eller konstnärlig idé inom socialt entreprenörskap kontakta  Susann, projektledare för vårt EU projekt. Då kan vi erbjuda dig affärscoachning, föreläsningar och stöd i din utveckling.

Tel. 031 83 41 01 eller  susann@brewhouse.se.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Brewhouse.

VINK- Västsvenska inkubatorer

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program. Detta syftar till att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans och effektivare.

Projektet skall även se över prestationerna, få bättre resultat och kommunicera dessa externt. Då får inkubatorerna en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd.

Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir både regionen och dess inkubatorer starkare och mer välkända för sina goda arbetsresultat. Nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt och fler arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med att hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar.

Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer.  Dessa skapas och förädlas från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industrier.

Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Brewhouse Inkubator, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Susann Haglund susann@brewhouse.se

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.

EUlogo_v_RGB

Webbyrå mkmedia
Till toppen