Meny

InterAct


InterAct – Create Focus

InterAct arbetar med potentialen i människors olikheter. Vi lever i en global värld och i ett mångfaldssamhälle där det är nödvändigt att kunna interagera över kulturgränser. Tyvärr leder olikheter ibland till kulturkrockar och missförstånd. Vi hjälper individer, grupper och verksamheter att höja kulturkompetensen genom interaktiv utbildning och grupputveckling. InterActs träning ger förståelse och färdigheter som behövs för att tycka om och arbeta effektivt i kulturmöten. Då kan olikheter istället stärka samarbeten och berika resultat. ”InterAct in Sweden” är en av våra populära utbildningar för både svenskar och inflyttade. Kajsa Svensson som driver InterAct är beteendevetare, teaterpedagog och tränare i konflikthantering och interkulturell kommunikation.

Läs mer på interactcompetence.com.

Webbyrå mkmedia
Till toppen