Meny

Dansande advokat i juryn för The Brewhouse Award


Dansande advokat i juryn för The Brewhouse Award

För Maria Jennerholm har karriären gått från Kungliga Svenska Balettskolan via jobb på GöteborgsOperan till MAQS Advokatbyrå. Maria har därmed förståelse för både kulturarbetare och affärssidan. Därför är hon gjuten i juryn för The Brewhouse Award, hela Sveriges idé- och innovationstävling för de kulturella och kreativa branscherna.

På MAQS arbetar Maria med affärsjuridik med specialisering mot kommersiella avtal. Hennes klienter finns inom såväl traditionella som nyare branscher och hon har många klienter inom de kulturella och kreativa näringarna.
– Jag bytte yrke delvis på grund av skador men drogs till juridiken för att få utveckla språket som verktyg efter att tidigare ha uttryck mig med kroppen samt av ett allmänt samhällsintresse. Jag tycker om att lära känna mina klienters verksamheter, som återfinns inom vitt skilda branscher, och att kunna hjälpa dem med strategiupplägg och riskhantering, förklarar hon.

Vad brinner du för?
– Jag drivs av många olika saker. Att kunna göra nytta för mina klienter i deras verksamheter, av kreativitet och av människor som vågar tänka nytt och stort och som inte låter sig begränsas. Jag har självklart en särskild kärlek till de kulturella och kreativa näringarna och de avtryck upplevelser inom dessa områden kan göra i människors liv, men jag ser även de fantastiska möjligheter The Brewhouse Award och Brewhouse Inkubator kan erbjuda för att guida deltagarna och deras idéer vidare och få dem att våga ta steget in i ett entreprenörskap.

Dansande advokat i juryn för The Brewhouse Award

Vad hoppas du möta i The Brewhouse Award?
– Jag är nyfiken på allt! Hoppas dock särskilt på idéer som utmanar konventionella synsätt och projekt som kan skapa fler spännande möten människor emellan. Jag kan inte tänka mig något roligare än att tillsammans med intressanta och duktiga jurykollegor få ta del av nya och utmanande idéer och förhoppningsvis på sikt se några av dessa leda till spännande projekt och företag.

Vilka trender är mest spännande idag?
– Det är bara att titta på den typ av företag och projekt som växt fram under senare år: Spotify, Über, Airb’n’b, AirDine, Klarna, Klädoteket och förra årets vinnare av The Brewhouse Award med flera. De är företag och projekt som inte huvudsakligen fokuserar på produkter utan på nya tjänster som förenklar vardagen, som leder till nya upplevelser och möten och som nu förändrar samhället och våra konsumtionsmönster. Den här typen av företag eller projekt kan däremot i vissa fall behöva en annan typ av stöd än traditionella industri- och tjänsteföretag och där kan verksamheter som Brewhouse Inkubator ge en fantastisk grund att stå på.

Men hur lyckas man då bli ett hållbart företag?
– Att våga fokusera på målet så att man inte låter sig fastna vid varje hinder på vägen, att tro på sin idé och att ha förmågan att ta idén vidare till handling.

Klicka vidare för att läsa mer om The Brewhouse Award, tävlingsperioden är öppen till den 9 oktober.

Läs mer om MAQS Advokatbyrå.

Webbyrå mkmedia
Till toppen