Meny

Daniel Stighäll om kopplingen mellan historisk och nutida musik


Jag heter Daniel Stighäll och sedan 1:a februari i år arbetar jag som konstnärlig doktorand i musik vid Luleå Tekniska Universitet.

DanielStighall 460px

Just detta – konstnärlig doktorand på ett tekniskt universitet – kanske låter motsägelsefullt, men förklaras nog bäst med att Musikhögskolan i Piteå ingår som en del av Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Då jag är boende i Göteborg, och åker till Piteå några dagar åt gången, är det här jag bedriver merparten av mitt arbete. Därför har jag en arbetsplats på Brewhouse och jag kommer att skriva uppdateringar och betraktelser kopplat till mitt forskningsarbete med viss regelbundenhet i denna blogg.

Konstnärlig forskning är ett relativt nytt område och avviker ofta mot den allmänna bilden av vad forskning vanligtvis består i. Man behöver inte ha vit rock och skyddsglasögon för att forska i musikalisk gestaltning och merparten av arbetet behöver inte, eller till och med bör inte, bestå i skriftligt arbete, utan snarare att gestalta något klingande eller i bild och skulptur, för att ta ett par exempel.

En annan egenhet med konstnärlig forskning är att man söker till en doktorandtjänst med sin egen forskningsidé och i mitt fall rör det kopplingen mellan historisk och nutida musik samt de strömningar som under 1500-talet ledde fram till de första operorna. Dessa experimentella tillflöden, speciellt inom den folkliga commedia dell’arte-rörelsen och de närbesläktade motsvarigheterna som odlades vid furstehoven, har många paralleller med det vi idag kallar ”performance art”. Det är kring detta tema jag ska bedriva min forskning samt använda min ensemble Serikon som forskningsredskap. På denna länk kan man höra Serikons senaste konsert, som vi gjorde tillsammans med Radiokören, från den 18 april.

Webbyrå mkmedia
Till toppen