Meny

Låt oss presentera årets första partner till The Brewhouse Award!


Business Region Göteborg är partner till The Brewhouse Award och finansierar ett specialpris på 50 000 kronor till förstapristagaren i kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Ali Tabrizi är projektledare för just socialt företagande och är själv som mest kreativ när han får ägna tid åt omvärldsbevakning och nätverkande.

Visionen för socialt företagande är att Göteborg ska vara en stad där människor vill engagera sig och där engagemanget tas tillvara. Grunden är att den innovationskraft och kreativitet som finns i staden ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bättre värld.

För andra året i rad finansierar Business Region Göteborg ett specialpris på 50 000 kronor till förstapristagaren i The Brewhouse Award, inom kategorin Sociala innovationer och socialt entreprenörskap, kopplat till det uppdrag för socialt företagande de har från Göteborgs Stad. Pristagaren ska ha registrerad ideell eller ekonomisk verksamhet (dock ej enskild firma), med aktivitet främst inom Göteborgs stad.

– Business Region Göteborg arbetar med näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen, förklarar Ali Tabrizi. Vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag. Mitt uppdrag inom Företagsutveckling är att stötta socialt företagande där jag är projektledare.

Vad är anledningen att ni engagerar er i The Brewhouse Award?
– Vi stöttar verksamheter med tydlig hållbarhetsprofil, därför har vi valt att vara partner till The Brewhouse Award som specifikt riktar in sig mot sociala innovationer. Det är just den sociala aspekten av hållbarhet som lockade oss att vill vara med. Vi ser oss själva som möjliggörare och guider under entreprenörernas resor. Det är då rimligt att vi kan ha en positiv påverkan när kreatörerna tar sina steg framåt i resan mot att lösa samhällets utmaningar på sina unika sätt där målet är ett bättre samhälle att leva i.

Vad gör dig riktigt nyfiken, vad önskar du få se för idéer och projekt i årets tävling? 
– Min passion är utveckling, både hos individer och i verksamheter. Jag önskar se idéer som på nåt sätt medför utveckling för både samhällets strukturer och den effekt strukturen resulterar i. Till exempel frågor som rör inkludering.

Vilka egenskaper behövs för att vara innovatör och entreprenör?
– Det viktigaste enligt mig är drivkraften och värdegrunden som hen har att stå på. Utan en tydlig demokratisk och sund värdegrund blir det svårt att ta bra beslut och hitta allianser. Utan drivkraft stannar idéerna i byrålådan och får aldrig se dagens ljus. Och självklart en stor dos av ihärdighet.

Klicka vidare för att läsa mer om The Brewhouse Award, tävlingsperioden är öppen 1-30 september.

Läs mer om vad Business Region Göteborg gör på businessregion.se.

BRG partner till The Brewhouse Award 2016

Webbyrå mkmedia
Till toppen