Meny

Brewhouse presenterar medlemsföretag: Spaces For Senses


Visst är vi många som börjar förstå att miljöerna runtom oss kan påverka oss positivt eller negativt? Röd färg på alla väggar gör det svårare att koncentrera sig och är akustiken dålig vid ett restaurangbesök så blir vår upplevelse sämre om vi ville samtala. Inte måna arkitekter eller inredare tar dock hänsyn till allt detta i miljöerna de skapar. Men Spaces For Senses tänker ändra på detta.

Aila Hirvonen är en av de driftiga och extremt engagerade människorna bakom företaget som samlat ihop många olika kompetenser för att kunna leverera en helhet att bli nöjd med. Hon menar att deras kundmöten aldrig blir tråkiga eftersom de oftast träffar folk som har passion.

aila2

Vad gör Spaces For Senses?

– Spaces For Senses är ett multidisciplinärt team av specialister som skapar upplevelsebaserad arkitektur och inredning för offentliga miljöer som restauranger, hotell, butiker och kontorslokaler. Spaces For Senses tittar förbi normen av ett traditionellt arkitektkontor genom att arbeta på ett nytt sätt med spetskompetenser och skapa mer organisationsanpassade och upplevelseorienterade platser. Vi utgår alltid från företaget i fokus för att stärka det interna varumärket  via logistik och service till lika stor del som det externa varumärket vad gäller positionering, identitet, estetik, ljus och ljud eftersom allt i verksamheten skapar slutanvändarens upplevelse, produktivitet och nöjdhet.

Vad är er unika affärsidé?

– Spaces For Senses arbetar med experience-based design, det vill säga att upplevelsen är grunden i allt det vi skapar. Med stimulerande utrymmen för slutanvändaren kan vi få våra kunder att sticka ut i deras bransch samt förstärka deras prestation och lönsamhet i linje med deras organisationsbehov. Vi utmärker oss med spetskompetenser i en tvärdisciplinär grupp där vårt team sköter allt från varumärkespositionering, identitetsutveckling och storytelling, till service- och logistikförstärkning, arkitektur och inredning med estetisk, ljud & ljus till färdigbyggd slutprodukt och marknadsföring. Genom att vårt team kan utföra en helhet, och projektkoordineringen för det, förstärker Spaces For Senses kommunikationen mellan leden i en process som vanligtvis brukar ges till olika aktörer, där kvalitet kan gå förlorad mellan aktörernas olika delar av att utveckla ett varumärke, en plats och en organisation.

Hur kom det sig att ni började samarbeta?

– Jag som är arkitekt och Therése som är inredningsarkitekt träffades här på Brewhouse Inkubator där vi utvecklade egna verksamheter inom våra diverse kompetensområden, båda med inriktning mot social hållbarhet. Vi insåg snabbt att vi båda hade en övertygelse om att branschen behövde förändras och fokusera mer på att skapa stimulerande miljöer och att spetskompetenser som till exempel ljusdesigner och akustiker borde få vara med i större utsträckning i designprocessen för att öka kvaliteten av bebyggda miljöer. Tillsammans ville vi förbättra hur platser fungerar för människor – att miljöer ska påverka oss positivt mentalt, socialt och att de ska stödja verksamheter, stimulera och öka trivseln. Namnet Spaces For Senses härstammar just från vår vilja att skapa platser för människor, som fungerar optimalt för alla våra sinnen. När vi sedan började utveckla en unik projektprocess och hitta specialistkompetenser som hade diverse olika erfarenheter att ta med sig in i projekten, kände vi att samarbetet kunde sätta igång på riktigt.

Vilka är era största utmaningar?

– Vår största utmaning är att öka arkitektbranschens förtroende allmänt, genom att påpeka hur mycket fysiska miljöer faktiskt påverkar oss; vår prestationsförmåga, sociala utveckling och trivsel. Vår målsättning att förbättra kvaliteten i stadens bebyggda miljöer har också gjort att vi har en i teamet som arbetar enbart med research-koordination, att applicera analytisk forskning från olika specialistområden på vår designprocess. Detta gör att vi kan ta forskningsresultat om beteendevetenskap, psykologi och hur miljöer påverkar oss i våra arbeten och upplevelser, och använda den kunskapen i designfasen för att skapa hållbara, människocentrerade och konkurrenskraftiga miljöer för våra kunder.

Vilken är er primära målgrupp?

– Spaces For Senses förbättrar verksamheter. Vi sysslar med affärsutveckling och organisationsutveckling genom arkitektur och design. Av alla tjänster som Spaces For Senses erbjuder, finns det ett nuvarande fokus på hospitality design och kundsegmentet restaurang och hotell. Men vi vänder oss också mot att utveckla butiker/handelsplatser och bostadsfastigheter.

Var ser ni Spaces For Senses? om ett och fem år?

– Spaces For Senses kommer att utveckla branschen och konstant arbeta mot målet att förbättra kvaliteten i bebyggda miljöer, något vi kommer att arbeta med starkt även när vi växer. Om ett år tittar vi på att bredda vår marknad nationellt och fem år fram i tiden tar vi konceptet även till utlandet och har vuxit till ett dubbelt så stort team.

SPACES FOR SENSES – Creating stimulating environments

Se mer på: www.spacesforsenses.com

Webbyrå mkmedia
Till toppen