Brewhouse Göteborg


Brewhouse Göteborg

Brewhouse Göteborg är en ideell förening som startades 2004 på initiativ av Business Region Göteborg med uppdraget att bidra till ökad lönsamhet och sysselsättning inom kulturella och kreativa branscher.

Under åren har föreningen Brewhouse Göteborg drivit många projekt och kulturaktiviteter som utgått från att främja den kulturella utvecklingen i Västra Götalandsregionen och att bidra till ökad lönsamhet och sysselsättning inom kulturella och kreativa branscher.

Brewhouse Inkubator
Idag driver föreningen Brewhouse Göteborg, Brewhouse Inkubator; en öppen och innovativ verksamhet som erbjuder affärsutvecklingsstöd för entreprenörer, innovatörer och startups inom kreativa näringar med fokus på musik, scen och ny teknik.

Brewhouse Inkubator är utvald, som första inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar, att vara med i Vinnovas nationella inkubatorprogram för excellenta inkubatorer. Förutom ekonomiskt stöd till både inkubatorn och de deltagande bolagen, innebär antagningen en kvalitetsstämpel. 

Styrelse


 • piaareblad

  Ordförande
  Pia Areblad
  Verksamhetsstrateg Näringslivsutveckling – Business Region Göteborg

 • kristina_hejdenberg_sedström

  Vice Ordförande
  Kristina Hejdenberg Sedström
  Projektledare Entreprenörskap – Chalmers

 • leif-2-web (1)

  Ledamot
  Leif Carlsson
  Skolchef – Skara Skolscen

 • lisa belfrage

  Ledamot
  Lisa Belfrage
  Verksamhetschef – Navet science center Borås

 • erik_jonasson(1)

  Ledamot
  Erik Jonasson
  Samordnare teknikenheten – Högskolan för scen och musik

 • Niklas Rydén6

  Ledamot
  Niklas Rydén
  Kompositör och konstnärlig ledare – Atalante

 • andreas_albertsson (1)

  Ledamot
  Andreas Albertsson
  Regionutvecklare – Västra Götalandsregionen

Finansiärer


Samarbeten


Så här behandlar vi dina personuppgifter


Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Brewhouse är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom Brewhouse verksamhet. Brewhouse värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss.

Brewhouse behandlar personuppgifter för vårt uppdrag att skapa förutsättningar för regionens närings -och kulturliv genom våra kärnområden; Inkubatorverksamhet, Talangutveckling, Event -och konsertverksamhet samt Medlemsnätverk. All behandling av personuppgifter inom Brewhouse syftar till att stödja detta uppdrag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på kan kopplas till en fysisk person. Namn, personnummer och även e-postadress och telefonnummer är exempel på personuppgifter. Bilder, film och ljudupptagningar är också personuppgift, om det är möjligt att identifiera enskilda personer.

Behandling av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen omfattas i stort sett allt som kan göras med personuppgifter såsom att samla in, registrera, lagra, bearbeta, rätta, överföra eller radera. All behandling omfattas av kraven i Dataskyddsförordningen oavsett om behandlingen sker elektroniskt eller manuellt.

Brewhouse behandlar dina personuppgifter enligt de rättsliga grunder som finns i Dataskyddsförordningen. I de fall där vi begär ett samtycke från dig kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi måste följa arkivlag och andra lagar vilket kan innebära krav på längre bevarandetid.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Hos Brewhouse registreras dina personuppgifter när du t.ex. skickar e-post till oss eller kontaktar oss via någon av våra digitala kanaler. Då kan vi behöva lagra dina personuppgifter. Samma gäller när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller annan information från oss.

Tänk på att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur skyddas dina uppgifter?

Brewhouse är skyldig att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Brewhouse säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Eftersom Brewhouse delvis är en offentlig verksamhet innebär det att vi omfattas av den s.k. offentlighetsprincipen. Det betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av all den information som finns hos Brewhouse. Informationen kan omfatta personuppgifter. Krav på att lämna ut uppgifter gäller under förutsättning att inte sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter att

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. (Det kan finnas bestämmelser som anger att personuppgifterna inte får raderas eller begränsas t.ex. arkivlag och då är det dessa bestämmelser som gäller.)
 • Begära dataportabilitet
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter. (I så fall kommer Brewhouse inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte är tvungna av andra orsaker t.ex. att det finns rättsliga grunder.)
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter:

Personuppgiftsansvar

Brewhouse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningen. Ägare är Brewhouse Göteborg.

Frågor?

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via inkubator@brewhouse.se  eller 031-83 41 00.

Webbyrå mkmedia
Till toppen