Meny

Brewhouse är med i juryn till Resenärskampen


Anna Svensdotter Dimle, verksamhetschef och konstnärlig ledare på Brewhouse samt en av jurymedlemmarna i Resenärskampen, berättar om varför det är så viktigt att Brewhouse är delaktig i att få fler att vilja åka kollektivt.

Anna har sin bakgrund som professionell musiker inom konstmusiken och är valthornist. Anna är utbildad både på Högskolan i Göteborg och i Lyon och har dessutom drivit företag och även varit verksam som producent inom olika musikgenrer.

Varför gästspelar Brewhouse affärsidétävling My Mission i Resenärskampen? 

– Vi har vi under sju år drivit My Mission och vi är både stolta och glada att vi lyckats attrahera ett inflöde på mer än 1200 idéer. Idag drivs det över 100 företag som har en direkt koppling till tävlingen och det är allt ifrån större tillväxtbolag till företag med en inriktning mot samhällsnytta. Förra året spetsade vi tävlingen ytterligare mot genrer inom den kulturella och kreativa sektorn och samtidigt breddade vi tävlingen då man även kunde tävla med sin projektidé. Resultatet blev slående och bidragens kreativa och konstnärliga höjd var inspirerande. Men någonstans växte en idé om att ta tävlingen in i ett nytt sammanhang, att utveckla tävlingen till att lösa en befintlig utmaning.

Hur tänkte ni då inför 2014?

– Vi lyssnade av våra målgrupper och förstod att ett starkt önskemål från konstnärer och kreatörer är att vara med och bidra till samhällsprojekt och stadsutveckling. Fem månader senare gästspelar vi nu i Resenärskampen. Precis så vill vi verka – vara lyssnande och snabbt ställa om vår verksamhet mot de behov som finns hos vår målgrupp.

Hur uppfattar du den konstnärliga utmaningen?

– Tävlingen som  syftar till att få medborgarna i regionen att vilja åka mer kollektivt är en klockren utmaning för våra målgrupper att hitta nya kreativa och konstnärliga lösningar på. Det kan handla om att förhöja själva reseupplevelsen, skapa smarta nya informationskanaler, bygga in ljudinstallationer eller skapa utsmyckningar. Och vi är helt övertygade om att våra målgrupper kommer att bidra med helt nya lösningar och konstnärliga uttryck som ökar folks vilja att åka kollektivt.

Räcker det inte bara att sänka priset och göra restiden kortare för att folk ska bli nöjda?

– Jag tror inte det är så enkelt. I England skulle man korta en pendlingssträcka med tio minuter, och då behövde man bygga om spåren och man la ner mycket pengar. När man sedan utvärderade investeringen visade det sig att möjligheten att spela Angry Birds betyder mer för resenärsupplevelsen än att förkorta restiden med några minuter. Det öppnar dörren för intressanta nya sätt att se på vad man kan och bör investera i framöver inom kollektivtrafiken. Så vi uppmanar alla som vill att visa mod, passion och driv – och kreera fritt!

Webbyrå mkmedia
Till toppen