Status0%

Tävlingsformulär - Open Innovation

VÄRDEFULLA TIPS ATT LÄSA INNAN DU BÖRJAR FYLLA I TÄVLINGSFORMULÄRET:

  1. Ta god tid på dig att fylla i formuläret och beskriv din idé så utförligt du kan. Vad gör din idé unik, attraktiv och varför? Jurymedlemmarna som kommer att läsa ditt tävlingsbidrag har inte kunskap om all den bakgrundsinformation du själv sitter på, så beskriv tydligt.
  2. När du är klar, läs noga igenom dina svar och se till att du fått med den information som behövs för att juryn ska kunna ta ett rättvist beslut om ditt bidrag ska gå vidare till pitchdagen den 11 november 2020. Be gärna en utomstående att läsa igenom för att se om hen förstår din beskrivning.
  3. Vi rekommenderar starkt att du bifogar bild, film, webbadress eller liknande som komplement till din beskrivande text. Detta gör det lättare för juryn att bedöma din idé och ökar därmed dina chanser att nomineras.
  4. Läs noga igenom tävlingsvillkoren innan du skickar in ditt tävlingsbidrag senast 30 september 2020.

 

Observera att du måste klicka “Fortsätt” på varje besvarad fråga för att nästa svarsruta ska öppna sig .

Vid funderingar kring tävlingen, frågorna eller vid eventuella tekniska utmaningar, vänligen kontakta tba@brewhouse.se så svarar vi så snabbt vi kan.

Lycka till!		
			
1. Inom vilken eller vilka av dessa branscher finns din innovation eller idé?

FORTSÄTT


		 			


		 			


		 			
4. Gatuadress
Max tecken: 200 (200 kvar)
FORTSÄTT


		 			
5. Postnummer
Max tecken: 10 (10 kvar)
FORTSÄTT


		 			
6. Ort
Max tecken: 50 (50 kvar)
FORTSÄTT


		 			
7. Mobilnummer
Max tecken: 20 (20 kvar)
FORTSÄTT


		 			


		 			
9. Ålder
Max tecken: 10 (10 kvar)
FORTSÄTT


		 			
10. Sysselsättning
Max tecken: 600 (600 kvar)
FORTSÄTT


		 			


		 			


		
			


		 			


		 			


		
			
16. Antal män
Antal män Varav män med utländsk härkomst FORTSÄTT


		
			
17. Antal kvinnor
Antal kvinnor Varav kvinnor med utländsk härkomst FORTSÄTT


		
			
18. Antal annan
Antal annan Varav annan med utländsk härkomst FORTSÄTT


		
			


		
			


		
			


		
			


		
			


		
			
Villkor
  • Ja, jag godkänner villkoren nedan

GDPR

Då du skickar en ansökan till Brewhouse registreras dina personuppgifter och lagras i en databas.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Brewhouse får samla in, behandla och använda dina personuppgifter under tävlingsperioden. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom denna text och klickar för samtycke om att du förstår och godkänner villkoren.

Vill du veta mer om din rätt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Läs vidare på Datainspektionens hemsida.

 

– Tävlingsdeltagare får lämna in valfritt antal tävlingsbidrag, men endast ett tävlingsbidrag per tävlingsformulär. Flera tävlingsdeltagare får lämna in bidrag tillsammans.

– I The Brewhouse Award bedöms idéer och innovationer inom kulturella och kreativa näringar; arkitektur, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst, slöjd, spelutveckling, konsthantverk samt upplevelsebaserat lärande. Du behöver inte en färdig affärsplan för att delta.

– Tävlingsbidragen hanteras under sekretess. Juryn och de som arbetar med hanteringen av tävlingsbidragen är bundna av sekretessavtal och har därmed tystnadsplikt.

– Alla tävlingsbidrag som lämnat in ett komplett ifyllt tävlingsformulär får återkoppling via mail.

– Tävlingsdeltagare får ha ett företag/förening registrerat men idén som hen tävlar med får inte ha börjat generera några intäkter ännu.

– Inför den stora galafinalen den 2 december 2020 offentliggörs de nominerade tävlingsbidragen. Detta görs genom pressmeddelande och information på brewhouse.se och sociala medier den 18 november. Därmed synliggörs även vem/vilka som står bakom de aktuella bidragen.

– Varje tävlingsdeltagare avgör själv vad som kan komma att offentliggöras i samband med nominering genom att presentera ett namn och en beskrivning av idén. Tävlingsnamnet och den text som lämnas in under punkt 25 i tävlingsformuläret är den text som kommer att publiceras. Brewhouse har rätt att redigera texten.

– Tävlingsbidragen är, i förhållande till Brewhouse, alltid tävlingsdeltagarnas egendom.

– Ifyllt tävlingsformulär skall vara inlämnat senast klockan 23:59 den 30 september 2020.

– Juryns beslut kan ej överklagas.

– Brewhouse tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent inlämnade till Brewhouse. Brewhouse och dess webbleverantör tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera tävlingsbidrag eller slutresultatet av denna tävling.